Masz pytanie?

INFORMACJE PRAWNE

Gren Fox spółka akcyjna z siedzibą w Częstochowie, pod adresem: ul. Główna nr 188, 42-280 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662217, legitymująca się numerem NIP: 7822681053; numerem REGON: 366504168 o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych i kapitale wpłaconym 25.000,00 złotych.

 

unia