Masz pytanie?

Wsparcie finansowe dla Green Fox S.A

Wsparcie finansowe dla Green Fox S.A,
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
cel projektu: Utrzymanie miejsc pracy i płynności finansowej
planowane efekty : Utrzymanie miejsc pracy i płynności finansowej
wartość projektu,  342568,50
wkład EFRR. 342568,50

unia